9 клас


  • “Повага до європейських цінностей”

Під поняттям "основоположні європейські цінності" розуміють такі європейські цінності, з яких виростає фундамент сучасного демократичного європейського суспільства.
  • Визначено шість ступенів основних європейських цінностей.
  • Перший ступінь – гуманістичне мислення (людина стоїть у центрі подій), латинське слово "humanitas" означає "людяність".
  • Другий ступінь – раціональність (означає, що раціональне мислення визначається розумом як єдиним джерелом пізнання).
  • Третій ступінь – секулярність (означає відокремлення політичних і релігійних організацій, політики та релігії, держави і державної церкви).
  • Четвертий ступінь – правова держава (включає чотири принципи: основні права, розподіл влад, прогнозованість дій держави, механізми безпеки).
  • П'ятий ступінь – демократія (означає політичний порядок, при якому панування спирається на волю народу і влада підзвітна народові).
  • Шостий ступінь – права людини як найбільший успіх людського розвитку (вперше рівні права забезпечуються всім людям).
  • Проведене 2010 року у країнах Європейського Союзу опитування показало найбільшу підтримку таких цінностей: права людини (38%), демократія (38%), мир (35%), правова держава (25%), солідарність, підтримка інших (20%), повага до інших культур (18%), повага до людського життя (14%), рівність (13%), свобода особистості (12%), толерантність (11%), самореалізація (4%), релігія (3%) і жодної з цих цінностей – три відсотки
Учасники:
І команда
ІІ команда
Завдання

Немає коментарів: